Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác phát triển BHXH tự nguyện

Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top