Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định: Một năm... cứng rắn

Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT. Ảnh: BHXH
Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT. Ảnh: BHXH
Cán bộ bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) hướng dẫn người dân thực hiện TTHC lĩnh vực BHYT. Ảnh: BHXH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM