Bảo hiểm xã hội Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cán bộ của Bộ phận Một cửa thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Cán bộ của Bộ phận Một cửa thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Cán bộ của Bộ phận Một cửa thuộc Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: H.A
Lên top