Bảo hiểm thất nghiệp phát huy hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (giữa) và ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại chương trình giao lưu trực tuyến.
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (giữa) và ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại chương trình giao lưu trực tuyến.
Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (giữa) và ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại chương trình giao lưu trực tuyến.
Lên top