Bảo hiểm thất nghiệp: Giúp người lao động ổn định đời sống, sớm quay lại thị trường lao động

Người lao động đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Người lao động đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Người lao động đến giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hoa Lê
Lên top