Bảo hiểm MIC Quảng Bình: Tự ý bổ nhiệm cán bộ của... cơ quan khác

Hình ảnh ông Đoàn Vĩnh Hạnh trao "quyết định" và chúc mừng ông Yên tại buổi lễ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hình ảnh ông Đoàn Vĩnh Hạnh trao "quyết định" và chúc mừng ông Yên tại buổi lễ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Hình ảnh ông Đoàn Vĩnh Hạnh trao "quyết định" và chúc mừng ông Yên tại buổi lễ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Lên top