Bảo hiểm bắt buộc xe máy: Thủ tục rắc rối, nguyên tắc bồi thường còn lỗ hổng

Ước tính mỗi doanh nghiệp bảo hiểm thu lời 30 tỉ đồng/năm từ bảo hiểm bắt buộc xe máy. Ảnh: Hải Nguyễn
Ước tính mỗi doanh nghiệp bảo hiểm thu lời 30 tỉ đồng/năm từ bảo hiểm bắt buộc xe máy. Ảnh: Hải Nguyễn
Ước tính mỗi doanh nghiệp bảo hiểm thu lời 30 tỉ đồng/năm từ bảo hiểm bắt buộc xe máy. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top