Bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới: Nhiều điều chỉnh, tạo thuận lợi cho người dân

Nhiều điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top