Bao giờ Việt Nam có vaccine COVID-19?

GS Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BYT cung cấp
GS Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BYT cung cấp
GS Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top