DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH - HÀ ĐÔNG:

Bao giờ vận hành thử toàn hệ thống?

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong một lần vận hành thử năm 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong một lần vận hành thử năm 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong một lần vận hành thử năm 2019. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top