Bao giờ tháo dỡ bức tường kè đá trái phép "treo" trên đầu dân?

Bức tường kè đá "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Bức tường kè đá "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Bức tường kè đá "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top