Bao giờ người lao động mất việc nhận được gói hỗ trợ

Người lao động thất nghiệp ở Khánh Hòa mòn mỏi chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Người lao động thất nghiệp ở Khánh Hòa mòn mỏi chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Người lao động thất nghiệp ở Khánh Hòa mòn mỏi chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh
Lên top