Bao giờ mưa mát quay lại Bắc Bộ?

Ảnh: Minh Quân.
Ảnh: Minh Quân.
Ảnh: Minh Quân.
Lên top