Bao giờ không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa ùa về, giảm nhiệt mức nào?

Ảnh minh hoạ: PV.
Ảnh minh hoạ: PV.
Ảnh minh hoạ: PV.
Lên top