Bao giờ Hà Nội cảm nhận không khí lạnh rõ rệt nhất?

Hà Nội sẽ cảm nhận không khí lạnh rõ nhất vào sáng thứ 2 đầu tuần.
Hà Nội sẽ cảm nhận không khí lạnh rõ nhất vào sáng thứ 2 đầu tuần.
Hà Nội sẽ cảm nhận không khí lạnh rõ nhất vào sáng thứ 2 đầu tuần.
Lên top