Bao giờ di dời xong các hộ dân gây ô nhiễm hồ nước ăn của 40.000 dân?

Chưa hoàn tất bồi thường, gia đình ông Tỉnh vẫn còn trụ lại chờ đợi ở thượng nguồn hồ Bộc Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.
Chưa hoàn tất bồi thường, gia đình ông Tỉnh vẫn còn trụ lại chờ đợi ở thượng nguồn hồ Bộc Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.
Chưa hoàn tất bồi thường, gia đình ông Tỉnh vẫn còn trụ lại chờ đợi ở thượng nguồn hồ Bộc Nguyên. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top