Bao giờ căng thẳng ở BOT Ninh Xuân chấm dứt?

BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: Lưu Hoàng
BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: Lưu Hoàng
BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa). Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top