Bao giờ Bộ LĐTBXH giải quyết cho người về hưu?

Văn bản của các cơ quan Trung ương về vụ việc sau đơn kêu cứu của người lao động. Ảnh: T.L
Văn bản của các cơ quan Trung ương về vụ việc sau đơn kêu cứu của người lao động. Ảnh: T.L
Văn bản của các cơ quan Trung ương về vụ việc sau đơn kêu cứu của người lao động. Ảnh: T.L
Lên top