“Bão giá” sau siêu bão số 10: Trái đạo lý

Sau bão, nhu cầu vật liệu xâ dựng tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tăng đột biến. Ảnh: Trần Tuấn
Sau bão, nhu cầu vật liệu xâ dựng tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tăng đột biến. Ảnh: Trần Tuấn
Sau bão, nhu cầu vật liệu xâ dựng tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tăng đột biến. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top