Báo động tình trạng “thất nghiệp tự nguyện”

Thông tin việc làm được các bạn trẻ quan tâm.Ảnh: T.L
Thông tin việc làm được các bạn trẻ quan tâm.Ảnh: T.L
Thông tin việc làm được các bạn trẻ quan tâm.Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top