Báo động tại các khu dân cư ở TP. Nha Trang: Sống chung với “bom lửa”

Một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Một cơ sở thu mua phế liệu trên đường Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV