Báo động chảy máu chất xám bác sĩ từ công sang tư

Nhiều bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại vẫn không giữ chân được bác sĩ giỏi. Ảnh: KIM ĐỒNG
Nhiều bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại vẫn không giữ chân được bác sĩ giỏi. Ảnh: KIM ĐỒNG
Nhiều bệnh viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại vẫn không giữ chân được bác sĩ giỏi. Ảnh: KIM ĐỒNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top