Bão đổ bộ vào thời điểm triều cường: Sẵn sàng ứng phó, cứu hộ khi cần

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới, bão. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới, bão. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới, bão. Nguồn: NCHMF
Lên top