Bão đổ bộ vào Hải Phòng, suy yếu thành áp thấp

Bão làm cây gãy, đổ trên phố Minh Khai
Bão làm cây gãy, đổ trên phố Minh Khai
Bão làm cây gãy, đổ trên phố Minh Khai
Lên top