Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Công tác chuẩn bị tại địa điểm hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Q. Thái
Công tác chuẩn bị tại địa điểm hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Q. Thái
Công tác chuẩn bị tại địa điểm hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Q. Thái
Lên top