Bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ông Phạm Quốc Bảo (thứ 3 từ trái qua) cùng các cán bộ, công nhân ngành điện kiểm tra công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh Đức Long
Ông Phạm Quốc Bảo (thứ 3 từ trái qua) cùng các cán bộ, công nhân ngành điện kiểm tra công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh Đức Long
Ông Phạm Quốc Bảo (thứ 3 từ trái qua) cùng các cán bộ, công nhân ngành điện kiểm tra công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh Đức Long
Lên top