Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng dự án Cảng HKQT Long Thành

Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Thiên Vương
Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Thiên Vương
Người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành. Ảnh: Thiên Vương
Lên top