Bão Conson: Việc di dời dân cần bảo đảm phòng chống dịch COVID-19

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh bão Conson. Ảnh: CTV
Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh bão Conson. Ảnh: CTV
Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh bão Conson. Ảnh: CTV
Lên top