Bão Conson ít thiệt hại, nhưng cảnh giác với hoàn lưu bão gây mưa lớn

Nông dân gặt lúa xuyên đêm chạy bão Conson để giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Đức
Nông dân gặt lúa xuyên đêm chạy bão Conson để giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Đức
Nông dân gặt lúa xuyên đêm chạy bão Conson để giảm thiệt hại. Ảnh: Văn Đức
Lên top