Báo chí Sài Gòn trước năm 1975: Lôi kéo độc giả bằng những chuyện tình mùi mẫn, kiếm hiệp, dâm ô...

Sài Gòn thập niên 1960.
Sài Gòn thập niên 1960.
Sài Gòn thập niên 1960.
Lên top