Báo cáo Chính phủ vụ 500 giáo viên có nguy cơ mất việc tại Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk vừa báo cáo Chính phủ về những tồn tại và giải pháp liên quan đến vụ 500 giáo viên mất việc.
Tỉnh Đắk Lắk vừa báo cáo Chính phủ về những tồn tại và giải pháp liên quan đến vụ 500 giáo viên mất việc.
Tỉnh Đắk Lắk vừa báo cáo Chính phủ về những tồn tại và giải pháp liên quan đến vụ 500 giáo viên mất việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top