Bánh Trung thu đại hạ giá, mất an toàn thực phẩm chực chờ

Nhiều người dân ghé mua bánh Trung thu đại hạ giá. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều người dân ghé mua bánh Trung thu đại hạ giá. Ảnh: Ngọc Lê
Nhiều người dân ghé mua bánh Trung thu đại hạ giá. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top