Băng tuyết phủ trắng núi rừng Mù Cang Chải

Băng giá xuất hiện tại Mù Căng Chải.
Băng giá xuất hiện tại Mù Căng Chải.