Bảng quảng cáo "đổ như trời giáng" trong mưa dông ở TPHCM

Biển quảng cáo đổ sập, chắn ngan đường dưới chân cầu Sài Gòn.  Ảnh: G.A
Biển quảng cáo đổ sập, chắn ngan đường dưới chân cầu Sài Gòn. Ảnh: G.A
Biển quảng cáo đổ sập, chắn ngan đường dưới chân cầu Sài Gòn. Ảnh: G.A
Lên top