Bàng hoàng tình trạng đường gom, tránh đang bị "cày nát" ở đại lộ Thăng Long