Băng giá tan dần, số trâu bò chết vẫn tăng lên mức hàng nghìn con

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu ứng phó với băng giá, bảo vệ đàn gia súc. Ảnh: BNN
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu ứng phó với băng giá, bảo vệ đàn gia súc. Ảnh: BNN
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu ứng phó với băng giá, bảo vệ đàn gia súc. Ảnh: BNN
Lên top