Bằng cấp "cắm" tiệm cầm đồ mùa World Cup

Hành trình đi "cắm" bằng của nhóm PV Báo Lao Động.
Hành trình đi "cắm" bằng của nhóm PV Báo Lao Động.