Bằng cấp 3 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk ghi nhầm... họ?

Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh:  HL
Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL
Bằng cấp 3 bất nhất của vị trưởng phòng nội vụ huyện Krông Pắk. Ảnh: HL
Lên top