Ban Tuyên giáo Trung ương bị giả mạo tài khoản Facebook

Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định không sở hữu tài khoản facebook này.
Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định không sở hữu tài khoản facebook này.
Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định không sở hữu tài khoản facebook này.
Lên top