Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Hướng Hóa phải tạm dừng bổ nhiệm, điều động cán bộ

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luật "vi phạm nghiêm trọng, phải xem xét kỷ luật". (Ảnh: ĐT, Nguồn: Dân Việt):
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luật "vi phạm nghiêm trọng, phải xem xét kỷ luật". (Ảnh: ĐT, Nguồn: Dân Việt):
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luật "vi phạm nghiêm trọng, phải xem xét kỷ luật". (Ảnh: ĐT, Nguồn: Dân Việt):
Lên top