Bán thuốc giá cao hơn niêm yết, một quầy thuốc bị phạt 25 triệu đồng

Quầy thuốc số 11 này  bị phạt 25 triệu đồng vì bán giá cao hơn giá niêm yết.
Quầy thuốc số 11 này bị phạt 25 triệu đồng vì bán giá cao hơn giá niêm yết.
Quầy thuốc số 11 này bị phạt 25 triệu đồng vì bán giá cao hơn giá niêm yết.
Lên top