Bản Sa Ná bị lũ quét qua đang cô lập, thiếu đồ ăn và nước sạch

Lên top