Ban Quản Lý Khu Nam - TP.Hồ Chí Minh: Hàng trăm ngôi nhà “mọc” bất thường trên đất dự án