Ban quản lý dự án lý giải nguyên nhân cầu lát gỗ lim ở Huế chưa thi công xong đã nứt

Một trong nhiều thanh gỗ lim lát sàn đã bị nứt nẻ. Ảnh: PĐ.
Một trong nhiều thanh gỗ lim lát sàn đã bị nứt nẻ. Ảnh: PĐ.
Một trong nhiều thanh gỗ lim lát sàn đã bị nứt nẻ. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top