Bắn pháo hoa không phép ở sự kiện Huế - Countdown 2021

Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media bắn gần 100 quả pháo hoa nổ trái phép tại sự kiện Huế - Countdown 2021. Ảnh: ST.
Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media bắn gần 100 quả pháo hoa nổ trái phép tại sự kiện Huế - Countdown 2021. Ảnh: ST.
Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media bắn gần 100 quả pháo hoa nổ trái phép tại sự kiện Huế - Countdown 2021. Ảnh: ST.
Lên top