Bản Lùng hồi sinh sau lũ: Sức sống mới trên "vùng đất chết"

Bản Lùng hồi sinh sau lũ.
Bản Lùng hồi sinh sau lũ.
Bản Lùng hồi sinh sau lũ.
Lên top