Bán hàng rong cho bệnh nhân COVID-19: Xác định lại trách nhiệm các đơn vị

Người bán hàng rong lẻn bán từ phía sau khu cách ly. Ảnh Nhật Hồ.
Người bán hàng rong lẻn bán từ phía sau khu cách ly. Ảnh Nhật Hồ.
Người bán hàng rong lẻn bán từ phía sau khu cách ly. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top