Bàn giao ngư dân Philippines được tàu cá Bình Định cứu vớt

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục để bàn giao người đàn ông quốc tịch Philippines được ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt cho nước bạn. Ảnh: N.TRI
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục để bàn giao người đàn ông quốc tịch Philippines được ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt cho nước bạn. Ảnh: N.TRI
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục để bàn giao người đàn ông quốc tịch Philippines được ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt cho nước bạn. Ảnh: N.TRI
Lên top