Bàn giao hồ sơ, kỷ vật cho 60 cán bộ tập kết, cán bộ đi B tại Đồng Tháp

Lên top