Bàn giao hàng trăm giếng khoan phục vụ cấp nước vùng hạn mặn, khô hạn

Đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng như năm 2016. Ảnh: T.PHÚ
Đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng như năm 2016. Ảnh: T.PHÚ
Đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng như năm 2016. Ảnh: T.PHÚ
Lên top